Coaching


Coaching to nie nauka, to pomoc na zasadach dobrowolnego szkolenia. Proces którego zadaniem jest poprawa i rozwój cech potrzebnych do realizacji konkretnego celu. Prowadząc sesje wykorzystywane są zasoby takie jak umiejętności czy już nabyta wiedza klienta, tak by odpowiednio go zmotywować i usprawnić jego funkcjonowanie.

W naszej ofercie znajdą Państwo coaching zawodowy, coaching biznesowy(menedżerski) oraz coaching grupowy. Wszelkie szkolenia opieramy o nowoczesne formy wsparcia takie jak Mentoring, Doradztwo, Konsulting czy Nauczanie.

 

Coaching Zawodowy:

Szkolenie związane z karierą konkretnego pracownika, jego rozwojem i wykorzystaniem zasobów którymi zarządza.

Coaching Biznesowy:

Forma szkolenia wspierająca przedsiębiorców i menedżerów w codziennym zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. Nastawiona jest na rozwój przedsiębiorstwa według nowoczesnych trendów. Skierowana jest do właścicieli małych firm i menedżerów pragnących rozwijać swoje firmy bądź zakładać własne.

Coaching Grupowy:

Skierowany do grup pracowników mających problemy z pracą zespołową. Pomaga w rozwiązywaniu problemów, tworzeniu się więzi pomiędzy pracownikami oraz przyczynia się do wzrostu efektywności pracy grupowej.

 

Doświadczenie pracowników firmy IT Complex to kilka tysięcy godzin przeprowadzonych sesji, szkoleń i pracy z osobami pragnącymi rozwoju osobistego.