Kursy ECDL


ECDL to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych wydawany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Z angielskiego (European Computer Driving License) oznacza informatyczne prawo jazdy. Uważa się iż, dla wykwalifikowanego pracownika powinien być on równie ważne co prawo jazdy, które jako uprawnienie do prowadzenia pojazdu jest dziś wręcz standardem w życiu.

Certyfikat ECDL w zależności od zrealizowanego zakresu jest potwierdzeniem nabycia umiejętności informatycznych związanych z obsługa komputera, korzystaniem z Internetu, obsługą oprogramowania biurowego, grafiką komputerową, tworzeniem stron www czy bezpieczeństwem w sieci.

Doświadczenie pracowników firmy IT Complex to kilka tysięcy godzin przeprowadzonych sesji, szkoleń i pracy z osobami pragnącymi rozwoju osobistego.

Zapewniamy uczestnikom kursu certyfikowane szkolenia wraz z certyfikowanymi pomocami naukowymi. Dzięki współpracy z firma IT Component, która posiada swoje własne centrum egzaminacyjne, mamy możliwość nie tylko przeszkolenia dowolnej ilości osób ale również przeprowadzenia egzaminów i wystawienia certyfikatów.